počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Informačný poster o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


  Abrahámovce   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 519014 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1427
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Bardejov

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Bardejov   [ kód okresu: 701 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 365 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 350 | rozdiel (2011-2001): 15

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 471219 -5
5 - 9131528 -2
10 - 14101121 -1
15 - 19141630 -2
20 - 2491120 -2
25 - 29131326 0
30 - 3422931 13
35 - 39192039 -1
40 - 44201333 7
45 - 4918927 9
50 - 546511 1
55 - 5951318 -8
60 - 64101323 -3
65 - 694610 -2
70 - 744913 -5
75 - 794812 -4
80 - 84112 0
85 - 89011 -1
90 - 94011 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu179186365 -7

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“