počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Kuková   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 519448 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1342
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Svidník

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Svidník   [ kód okresu: 712 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 703 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 683 | rozdiel (2011-2001): 20

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4131629 -3
5 - 9132235 -9
10 - 14262450 2
15 - 19432972 14
20 - 24302959 1
25 - 29312556 6
30 - 34202343 -3
35 - 39333164 2
40 - 44282250 6
45 - 49292554 4
50 - 54192443 -5
55 - 59211738 4
60 - 64171633 1
65 - 6961723 -11
70 - 74111324 -2
75 - 7941014 -6
80 - 845712 -2
85 - 89022 -2
90 - 94202 2
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu351352703 -1

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava