počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Petrová   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 519715 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1414
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Bardejov

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Bardejov   [ kód okresu: 701 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 772 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 597 | rozdiel (2011-2001): 175

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 45853111 5
5 - 9415495 -13
10 - 14354176 -6
15 - 19394786 -8
20 - 24383472 4
25 - 29382664 12
30 - 34152338 -8
35 - 39231538 8
40 - 44142236 -8
45 - 49271946 8
50 - 54141327 1
55 - 59111021 1
60 - 646915 -3
65 - 69549 1
70 - 7411314 -12
75 - 79325 1
80 - 847512 2
85 - 89235 -1
90 - 94022 -2
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu377395772 -18

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava