počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Raslavice   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 519936 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1261
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Bardejov

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Bardejov   [ kód okresu: 701 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 2688 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 2484 | rozdiel (2011-2001): 204

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 47877155 1
5 - 910582187 23
10 - 1495107202 -12
15 - 199895193 3
20 - 2498118216 -20
25 - 29125120245 5
30 - 3412189210 32
35 - 399493187 1
40 - 449089179 1
45 - 498087167 -7
50 - 548279161 3
55 - 598587172 -2
60 - 646263125 -1
65 - 69464793 -1
70 - 74313869 -7
75 - 79173552 -18
80 - 84163147 -15
85 - 8941721 -13
90 - 94336 0
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu133013582688 -28

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava