počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Čabalovce   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 520098 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1494
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Medzilaborce

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Medzilaborce   [ kód okresu: 705 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 358 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 349 | rozdiel (2011-2001): 9

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 416723 9
5 - 9171330 4
10 - 14131528 -2
15 - 19181432 4
20 - 24161430 2
25 - 29151328 2
30 - 34101121 -1
35 - 39141226 2
40 - 4410616 4
45 - 49141327 1
50 - 54161026 6
55 - 596612 0
60 - 646612 0
65 - 69235 -1
70 - 7431114 -8
75 - 7941115 -7
80 - 845611 -1
85 - 89101 1
90 - 94011 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu186172358 14

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava