počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Dlhé nad Cirochou   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 520161 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1342
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Snina

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Snina   [ kód okresu: 709 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 2040 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 2123 | rozdiel (2011-2001): -83

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4453681 9
5 - 93963102 -24
10 - 148081161 -1
15 - 197568143 7
20 - 249274166 18
25 - 298883171 5
30 - 348869157 19
35 - 399369162 24
40 - 445755112 2
45 - 497459133 15
50 - 546088148 -28
55 - 597558133 17
60 - 645263115 -11
65 - 69324173 -9
70 - 74203656 -16
75 - 79322658 6
80 - 8492433 -15
85 - 8972330 -16
90 - 94134 -2
95 - 99011 -1
100 a viac101 1
nezistené000 0
spolu102010202040 0

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava