počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Dúbrava   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 520179 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1548
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Snina

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Snina   [ kód okresu: 709 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 240 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 286 | rozdiel (2011-2001): -46

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4123 -1
5 - 9224 0
10 - 145510 0
15 - 194711 -3
20 - 24448 0
25 - 29459 -1
30 - 345712 -2
35 - 3991120 -2
40 - 4412820 4
45 - 4931922 -16
50 - 5421416 -12
55 - 59112435 -13
60 - 6451217 -7
65 - 6951015 -5
70 - 747714 0
75 - 7931013 -7
80 - 84099 -9
85 - 89022 -2
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu82158240 -76

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“