počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Hostovice   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 520209 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1354
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Snina

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Snina   [ kód okresu: 709 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 295 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 378 | rozdiel (2011-2001): -83

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4257 -3
5 - 9448 0
10 - 14639 3
15 - 199413 5
20 - 2410717 3
25 - 2921930 12
30 - 3415924 6
35 - 3918523 13
40 - 4451015 -5
45 - 4911516 6
50 - 5410616 4
55 - 59151126 4
60 - 64151429 1
65 - 69639 3
70 - 7431114 -8
75 - 79101121 -1
80 - 846612 0
85 - 89235 -1
90 - 94000 0
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu168127295 41

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“