počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Papín   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 520624 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1451
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Humenné

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Humenné   [ kód okresu: 702 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1010 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1105 | rozdiel (2011-2001): -95

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4242044 4
5 - 9232649 -3
10 - 14343670 -2
15 - 19353267 3
20 - 24383876 0
25 - 29293059 -1
30 - 34454388 2
35 - 39543185 23
40 - 44322254 10
45 - 49412566 16
50 - 54283260 -4
55 - 59383472 4
60 - 64263056 -4
65 - 69202545 -5
70 - 74153247 -17
75 - 7992534 -16
80 - 84102535 -15
85 - 89123 -1
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu5025081010 -6

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“