počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Čečejovce   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 521302 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1317
Lokalizácia: Košický kraj » okres Košice - okolie

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Košický kraj   [ kód kraja: 800 ]
názov okresu: Košice - okolie   [ kód okresu: 806 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 2048 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1899 | rozdiel (2011-2001): 149

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 46946115 23
5 - 95155106 -4
10 - 145350103 3
15 - 196266128 -4
20 - 247886164 -8
25 - 298694180 -8
30 - 348585170 0
35 - 398584169 1
40 - 447168139 3
45 - 496474138 -10
50 - 547780157 -3
55 - 598169150 12
60 - 645962121 -3
65 - 69324274 -10
70 - 74222547 -3
75 - 79132639 -13
80 - 84191534 4
85 - 896713 -1
90 - 94011 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu101310352048 -22

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava