počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Moldava nad Bodvou   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 521698 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1255
Lokalizácia: Košický kraj » okres Košice - okolie

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Košický kraj   [ kód kraja: 800 ]
názov okresu: Košice - okolie   [ kód okresu: 806 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 11068 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 9525 | rozdiel (2011-2001): 1543

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4434457891 -23
5 - 9405385790 20
10 - 14441368809 73
15 - 19334394728 -60
20 - 24412429841 -17
25 - 29454452906 2
30 - 34492464956 28
35 - 39465419884 46
40 - 44368332700 36
45 - 49341377718 -36
50 - 54372408780 -36
55 - 59344329673 15
60 - 64249239488 10
65 - 69132183315 -51
70 - 7494164258 -70
75 - 7961100161 -39
80 - 843576111 -41
85 - 89143044 -16
90 - 94156 -4
95 - 99044 -4
100 a viac011 -1
nezistené134 -2
spolu5449561911068 -170

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava