počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Rozhanovce   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 521931 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1270
Lokalizácia: Košický kraj » okres Košice - okolie

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Košický kraj   [ kód kraja: 800 ]
názov okresu: Košice - okolie   [ kód okresu: 806 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 2255 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 2062 | rozdiel (2011-2001): 193

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 46660126 6
5 - 96766133 1
10 - 144857105 -9
15 - 196658124 8
20 - 247571146 4
25 - 29103100203 3
30 - 3410999208 10
35 - 399790187 7
40 - 447048118 22
45 - 496779146 -12
50 - 548578163 7
55 - 597293165 -21
60 - 646776143 -9
65 - 69464894 -2
70 - 74373976 -2
75 - 79224163 -19
80 - 8482836 -20
85 - 8921012 -8
90 - 94044 -4
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené112 0
spolu110811472255 -39

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava