počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Seňa   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 521973 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1249
Lokalizácia: Košický kraj » okres Košice - okolie

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Košický kraj   [ kód kraja: 800 ]
názov okresu: Košice - okolie   [ kód okresu: 806 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 2091 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 2084 | rozdiel (2011-2001): 7

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 46551116 14
5 - 97237109 35
10 - 146070130 -10
15 - 196952121 17
20 - 248982171 7
25 - 2910874182 34
30 - 3410884192 24
35 - 397872150 6
40 - 447459133 15
45 - 497073143 -3
50 - 549470164 24
55 - 597277149 -5
60 - 645253105 -1
65 - 69224264 -20
70 - 74154661 -31
75 - 79293463 -5
80 - 8461723 -11
85 - 893811 -5
90 - 94123 -1
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu108710042091 83

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava