počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Blatná Polianka   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 522333 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1417
Lokalizácia: Košický kraj » okres Sobrance

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Košický kraj   [ kód kraja: 800 ]
názov okresu: Sobrance   [ kód okresu: 809 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 169 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 177 | rozdiel (2011-2001): -8

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4055 -5
5 - 97512 2
10 - 14224 0
15 - 193710 -4
20 - 245510 0
25 - 298715 1
30 - 3411718 4
35 - 39538 2
40 - 44314 2
45 - 49336 0
50 - 548513 3
55 - 595611 -1
60 - 6441115 -7
65 - 695712 -2
70 - 74369 -3
75 - 79145 -3
80 - 84011 -1
85 - 89279 -5
90 - 94011 -1
95 - 99101 1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu7693169 -17

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava