počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Pinkovce   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 522911 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1343
Lokalizácia: Košický kraj » okres Sobrance

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Košický kraj   [ kód kraja: 800 ]
názov okresu: Sobrance   [ kód okresu: 809 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 174 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 210 | rozdiel (2011-2001): -36

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4213 1
5 - 9055 -5
10 - 146511 1
15 - 195611 -1
20 - 245510 0
25 - 296511 1
30 - 34437 1
35 - 399716 2
40 - 448311 5
45 - 496814 -2
50 - 54639 3
55 - 59459 -1
60 - 644610 -2
65 - 6951217 -7
70 - 744610 -2
75 - 79448 0
80 - 84279 -5
85 - 89033 -3
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu8094174 -14

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava