počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Spišská Stará Ves   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 523836 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1272
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Kežmarok

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Kežmarok   [ kód okresu: 703 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 2264 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 2355 | rozdiel (2011-2001): -91

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 45259111 -7
5 - 9484694 2
10 - 148049129 31
15 - 198891179 -3
20 - 24107115222 -8
25 - 29124101225 23
30 - 3410991200 18
35 - 397769146 8
40 - 447076146 -6
45 - 497365138 8
50 - 548191172 -10
55 - 598988177 1
60 - 645550105 5
65 - 69214162 -20
70 - 74154156 -26
75 - 79173350 -16
80 - 84141731 -3
85 - 8931114 -8
90 - 94134 -2
95 - 99033 -3
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu112411402264 -16

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“