počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Abranovce   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 524158 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1320
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Prešov

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Prešov   [ kód okresu: 707 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 619 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 534 | rozdiel (2011-2001): 85

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4223961 -17
5 - 9322355 9
10 - 14202848 -8
15 - 19292251 7
20 - 24262854 -2
25 - 29213455 -13
30 - 34171633 1
35 - 39292352 6
40 - 44182341 -5
45 - 49211839 3
50 - 54161026 6
55 - 59131629 -3
60 - 64111223 -1
65 - 6991221 -3
70 - 7451015 -5
75 - 794913 -5
80 - 84202 2
85 - 89011 -1
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu295324619 -29

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava