počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Kamenica   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 524611 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1248
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Sabinov

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Sabinov   [ kód okresu: 708 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1854 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1815 | rozdiel (2011-2001): 39

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 46054114 6
5 - 96442106 22
10 - 14504090 10
15 - 198171152 10
20 - 249081171 9
25 - 298365148 18
30 - 346359122 4
35 - 396664130 2
40 - 446256118 6
45 - 496370133 -7
50 - 547252124 20
55 - 59484492 4
60 - 64364581 -9
65 - 69304777 -17
70 - 74373875 -1
75 - 79204767 -27
80 - 84181937 -1
85 - 895813 -3
90 - 94033 -3
95 - 99101 1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu9499051854 44

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“