počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Dúbrava   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 526495 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1293
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Levoča

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Levoča   [ kód okresu: 704 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 346 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 364 | rozdiel (2011-2001): -18

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 451116 -6
5 - 9101222 -2
10 - 1461723 -11
15 - 19181230 6
20 - 24171734 0
25 - 29181331 5
30 - 3413821 5
35 - 3911718 4
40 - 44101525 -5
45 - 49101020 0
50 - 5417926 8
55 - 5916824 8
60 - 6441014 -6
65 - 696814 -2
70 - 744711 -3
75 - 79246 -2
80 - 84257 -3
85 - 89123 -1
90 - 94000 0
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu170176346 -6

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“