počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Kyjov   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 526819 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1390
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Stará Ľubovňa

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Stará Ľubovňa   [ kód okresu: 710 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 729 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 769 | rozdiel (2011-2001): -40

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4272956 -2
5 - 9243559 -11
10 - 14173552 -18
15 - 19422062 22
20 - 24253055 -5
25 - 29273057 -3
30 - 34182038 -2
35 - 39272653 1
40 - 44131124 2
45 - 49231942 4
50 - 54272350 4
55 - 59181937 -1
60 - 64231639 7
65 - 6961420 -8
70 - 74101929 -9
75 - 7961925 -13
80 - 8471320 -6
85 - 89279 -5
90 - 94112 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu343386729 -43

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava