počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Mníšek nad Popradom   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 526908 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1323
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Stará Ľubovňa

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Stará Ľubovňa   [ kód okresu: 710 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 662 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 702 | rozdiel (2011-2001): -40

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4182139 -3
5 - 9221840 4
10 - 14322860 4
15 - 19372562 12
20 - 24394180 -2
25 - 29182240 -4
30 - 34261743 9
35 - 39152742 -12
40 - 44271744 10
45 - 49332255 11
50 - 5421728 14
55 - 59151530 0
60 - 6414923 5
65 - 699514 4
70 - 7451318 -8
75 - 7971118 -4
80 - 8451116 -6
85 - 89178 -6
90 - 94202 2
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu346316662 30

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava