počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Podolínec   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 526975 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1244
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Stará Ľubovňa

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Stará Ľubovňa   [ kód okresu: 710 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 3257 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 3173 | rozdiel (2011-2001): 84

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 411589204 26
5 - 9110105215 5
10 - 14106121227 -15
15 - 19133127260 6
20 - 24160148308 12
25 - 29137154291 -17
30 - 34162114276 48
35 - 39126110236 16
40 - 449398191 -5
45 - 49110110220 0
50 - 54101104205 -3
55 - 5911897215 21
60 - 647373146 0
65 - 69343771 -3
70 - 74274269 -15
75 - 79143751 -23
80 - 84153146 -16
85 - 8991120 -2
90 - 94055 -5
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené101 1
spolu164416133257 31

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava