počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Krajná Bystrá   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 527424 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1618
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Svidník

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Svidník   [ kód okresu: 712 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 384 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 335 | rozdiel (2011-2001): 49

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4221335 9
5 - 9161733 -1
10 - 14171633 1
15 - 19132336 -10
20 - 24171633 1
25 - 29131023 3
30 - 34101020 0
35 - 39191736 2
40 - 44161228 4
45 - 4912719 5
50 - 547815 -1
55 - 5910717 3
60 - 648715 1
65 - 693710 -4
70 - 74369 -3
75 - 7911112 -10
80 - 84178 -6
85 - 89101 1
90 - 94000 0
95 - 99101 1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu190194384 -4

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“