počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Mestisko   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 527564 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1414
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Svidník

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Svidník   [ kód okresu: 712 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 471 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 492 | rozdiel (2011-2001): -21

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 49615 3
5 - 93912 -6
10 - 1410919 1
15 - 19191332 6
20 - 24222042 2
25 - 29141731 -3
30 - 34151631 -1
35 - 39212041 1
40 - 44191635 3
45 - 49191837 1
50 - 54191534 4
55 - 59111122 0
60 - 64121527 -3
65 - 6991827 -9
70 - 7481725 -9
75 - 7912921 3
80 - 841910 -8
85 - 89156 -4
90 - 94044 -4
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu224247471 -23

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“