počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Kamenná Poruba   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 528773 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1402
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Vranov nad Topľou

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Vranov nad Topľou   [ kód okresu: 713 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1261 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1054 | rozdiel (2011-2001): 207

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 45764121 -7
5 - 97084154 -14
10 - 147659135 17
15 - 194960109 -11
20 - 24534699 7
25 - 29484694 2
30 - 345645101 11
35 - 39484492 4
40 - 44383371 5
45 - 49313465 -3
50 - 54232144 2
55 - 59212243 -1
60 - 64172542 -8
65 - 69172138 -4
70 - 74101525 -5
75 - 79189 -7
80 - 84448 0
85 - 89358 -2
90 - 94112 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené011 -1
spolu6236381261 -15

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“