počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Kvakovce   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 528820 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1345
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Vranov nad Topľou

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Vranov nad Topľou   [ kód okresu: 713 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 419 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 465 | rozdiel (2011-2001): -46

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4639 3
5 - 97613 1
10 - 1411718 4
15 - 19171128 6
20 - 24171532 2
25 - 29141529 -1
30 - 34161733 -1
35 - 3913821 5
40 - 44121729 -5
45 - 4928836 20
50 - 54131225 1
55 - 59112132 -10
60 - 64151833 -3
65 - 69221335 9
70 - 746915 -3
75 - 794711 -3
80 - 8441014 -6
85 - 89134 -2
90 - 94022 -2
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu217202419 15

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“