počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Nižný Hrabovec   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 528901 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1357
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Vranov nad Topľou

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Vranov nad Topľou   [ kód okresu: 713 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1614 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1631 | rozdiel (2011-2001): -17

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4464490 2
5 - 9404383 -3
10 - 146851119 17
15 - 195055105 -5
20 - 248272154 10
25 - 296867135 1
30 - 347262134 10
35 - 396241103 21
40 - 444859107 -11
45 - 495149100 2
50 - 546860128 8
55 - 59534598 8
60 - 64354681 -11
65 - 69223052 -8
70 - 74133447 -21
75 - 79233255 -9
80 - 844913 -5
85 - 89145 -3
90 - 94224 0
95 - 99101 1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu8098051614 4

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava