počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Slovenská Kajňa   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 529168 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1334
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Vranov nad Topľou

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Vranov nad Topľou   [ kód okresu: 713 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 789 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 811 | rozdiel (2011-2001): -22

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4131932 -6
5 - 9162137 -5
10 - 14211536 6
15 - 19253257 -7
20 - 24252954 -4
25 - 29303565 -5
30 - 34383270 6
35 - 39353166 4
40 - 44251843 7
45 - 49182846 -10
50 - 54373067 7
55 - 59323365 -1
60 - 64243054 -6
65 - 69141529 -1
70 - 7451419 -9
75 - 7981018 -2
80 - 8481321 -5
85 - 89268 -4
90 - 94022 -2
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu376413789 -37

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“