počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Bratislava - Petržalka   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 529460 | typ obce: mestská časť | prvá písomná zmienka o obci: 1225
Lokalizácia: Bratislavský kraj » okres Bratislava V

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Bratislavský kraj   [ kód kraja: 100 ]
názov okresu: Bratislava V   [ kód okresu: 105 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 105842 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 117227 | rozdiel (2011-2001): -11385

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4278326755458 108
5 - 9181617133529 103
10 - 14141613292745 87
15 - 19183917753614 64
20 - 24339032576647 133
25 - 296825673013555 95
30 - 346904638813292 516
35 - 39375035127262 238
40 - 44190620443950 -138
45 - 49214835235671 -1375
50 - 544479658911068 -2110
55 - 596017725913276 -1242
60 - 64366941477816 -478
65 - 69154217883330 -246
70 - 748069391745 -133
75 - 794557631218 -308
80 - 84279632911 -353
85 - 89137382519 -245
90 - 943695131 -59
95 - 9901313 -13
100 a viac123 -1
nezistené464389 3
spolu5024455598105842 -5354

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“