počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Ovčiarsko   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 547611 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1289
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Žilina

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Žilinský kraj   [ kód kraja: 500 ]
názov okresu: Žilina   [ kód okresu: 511 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 555 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 456 | rozdiel (2011-2001): 99

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4181634 2
5 - 9262248 4
10 - 14181735 1
15 - 19262147 5
20 - 24181937 -1
25 - 29111627 -5
30 - 34302959 1
35 - 39292352 6
40 - 44232043 3
45 - 49121325 -1
50 - 54161329 3
55 - 59201838 2
60 - 64121527 -3
65 - 69111223 -1
70 - 745611 -1
75 - 793710 -4
80 - 84134 -2
85 - 89134 -2
90 - 94112 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu281274555 7

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava