počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Horná Kráľová   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 555878 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1113
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Šaľa

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Nitriansky kraj   [ kód kraja: 400 ]
názov okresu: Šaľa   [ kód okresu: 405 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1881 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1916 | rozdiel (2011-2001): -35

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4424385 -1
5 - 9524294 10
10 - 14563995 17
15 - 196656122 10
20 - 246264126 -2
25 - 298483167 1
30 - 348473157 11
35 - 397370143 3
40 - 446563128 2
45 - 497371144 2
50 - 547448122 26
55 - 595448102 6
60 - 644861109 -13
65 - 69435598 -12
70 - 74323466 -2
75 - 79213354 -12
80 - 84113142 -20
85 - 8971522 -8
90 - 94235 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu9499321881 17

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“