počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Rybky   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 556131 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1394
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Senica

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trnavský kraj   [ kód kraja: 200 ]
názov okresu: Senica   [ kód okresu: 205 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 452 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 427 | rozdiel (2011-2001): 25

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 415924 6
5 - 9131326 0
10 - 1417825 9
15 - 19161733 -1
20 - 24181129 7
25 - 29141428 0
30 - 34221840 4
35 - 39251944 6
40 - 44141529 -1
45 - 4912921 3
50 - 54141226 2
55 - 59161632 0
60 - 64111829 -7
65 - 69121022 2
70 - 743912 -6
75 - 7961117 -5
80 - 845510 0
85 - 89314 2
90 - 94011 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu236216452 20

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava