počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Dvorany nad Nitrou   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 556262 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1285
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Topoľčany

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Nitriansky kraj   [ kód kraja: 400 ]
názov okresu: Topoľčany   [ kód okresu: 406 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 754 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 732 | rozdiel (2011-2001): 22

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4191332 6
5 - 9201939 1
10 - 14232144 2
15 - 19262854 -2
20 - 24262046 6
25 - 29302555 5
30 - 34354277 -7
35 - 39452873 17
40 - 44242549 -1
45 - 49241640 8
50 - 54242852 -4
55 - 59232649 -3
60 - 64252348 2
65 - 69131730 -4
70 - 74141226 2
75 - 797613 1
80 - 8431215 -9
85 - 89459 -1
90 - 94123 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu386368754 18

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“