počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Nová Ves nad Váhom   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 556459 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1419
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Nové Mesto nad Váhom

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trenčiansky kraj   [ kód kraja: 300 ]
názov okresu: Nové Mesto nad Váhom   [ kód okresu: 304 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 561 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 484 | rozdiel (2011-2001): 77

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4231841 5
5 - 9141731 -3
10 - 14101525 -5
15 - 19122234 -10
20 - 24181634 2
25 - 29232144 2
30 - 34212546 -4
35 - 39212546 -4
40 - 44261642 10
45 - 49121628 -4
50 - 54191231 7
55 - 59111829 -7
60 - 64131326 0
65 - 69192241 -3
70 - 7415823 7
75 - 7961117 -5
80 - 8451015 -5
85 - 89156 -4
90 - 94022 -2
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu269292561 -23

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“