počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Nemce   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 557285 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1473
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Banská Bystrica

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Banská Bystrica   [ kód okresu: 601 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1159 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1120 | rozdiel (2011-2001): 39

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4272754 0
5 - 9251540 10
10 - 14272451 3
15 - 19293160 -2
20 - 24383876 0
25 - 294854102 -6
30 - 347166137 5
35 - 39464187 5
40 - 44343165 3
45 - 49363470 2
50 - 544456100 -12
55 - 594964113 -15
60 - 64463783 9
65 - 69212142 0
70 - 74121628 -4
75 - 79121426 -2
80 - 842911 -7
85 - 896410 2
90 - 94123 -1
95 - 99101 1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu5755841159 -9

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“