počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Bodiná   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 557633 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1345
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Považská Bystrica

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trenčiansky kraj   [ kód kraja: 300 ]
názov okresu: Považská Bystrica   [ kód okresu: 306 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 496 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 473 | rozdiel (2011-2001): 23

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4121325 -1
5 - 910919 1
10 - 14181836 0
15 - 19241943 5
20 - 24301949 11
25 - 29151429 1
30 - 34101121 -1
35 - 39171330 4
40 - 44181836 0
45 - 49281644 12
50 - 54221941 3
55 - 59151429 1
60 - 6410515 5
65 - 6981422 -6
70 - 7491221 -3
75 - 7951217 -7
80 - 8441014 -6
85 - 89055 -5
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu255241496 14

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“