počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Jalovec   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 557714 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1430
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Prievidza

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trenčiansky kraj   [ kód kraja: 300 ]
názov okresu: Prievidza   [ kód okresu: 307 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 589 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 547 | rozdiel (2011-2001): 42

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4121022 2
5 - 9161531 1
10 - 14161228 4
15 - 19152035 -5
20 - 24191231 7
25 - 29282048 8
30 - 34243155 -7
35 - 39231740 6
40 - 44151429 1
45 - 49242246 2
50 - 54273158 -4
55 - 59211536 6
60 - 64181331 5
65 - 6981826 -10
70 - 74131427 -1
75 - 7941519 -11
80 - 8471017 -3
85 - 89066 -6
90 - 94044 -4
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu290299589 -9

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava