počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Malé Straciny   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 558206 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1573
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Veľký Krtíš

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Veľký Krtíš   [ kód okresu: 610 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 149 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 130 | rozdiel (2011-2001): 19

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 410212 8
5 - 96410 2
10 - 1410313 7
15 - 19246 -2
20 - 24549 1
25 - 299615 3
30 - 345813 -3
35 - 397310 4
40 - 44246 -2
45 - 49347 -1
50 - 54527 3
55 - 594610 -2
60 - 645712 -2
65 - 69505 5
70 - 74167 -5
75 - 79123 -1
80 - 84112 0
85 - 89022 -2
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu8168149 13

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava