počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Informačný poster o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


  Košice - Sídlisko Ťahanovce   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 599875 | typ obce: mestská časť | prvá písomná zmienka o obci: 1303
Lokalizácia: Košický kraj » okres Košice I

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Košický kraj   [ kód kraja: 800 ]
názov okresu: Košice I   [ kód okresu: 802 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 23250 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 22522 | rozdiel (2011-2001): 728

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 44715381009 -67
5 - 95615761137 -15
10 - 147767541530 22
15 - 19117610552231 121
20 - 24155115053056 46
25 - 297437961539 -53
30 - 347097361445 -27
35 - 3979110551846 -264
40 - 44114815012649 -353
45 - 49155914713030 88
50 - 548248101634 14
55 - 59497481978 16
60 - 64248271519 -23
65 - 69108155263 -47
70 - 7471120191 -49
75 - 79287098 -42
80 - 84203656 -16
85 - 8982129 -13
90 - 94257 -3
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené213 1
spolu112931195723250 -664

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“