počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Nemčiňany   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 500585 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1258
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Zlaté Moravce

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:784  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:695   [rozdiel 2011-2001: -89] (úbytok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:654   [rozdiel 2021-2011: -41] (úbytok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4141428 0
5 - 9171330 4
10 - 14191332 6
15 - 19121527 -3
20 - 24191433 5
25 - 29192342 -4
30 - 34252247 3
35 - 39252348 2
40 - 44212243 -1
45 - 49272350 4
50 - 54172441 -7
55 - 59252247 3
60 - 64232447 -1
65 - 69202545 -5
70 - 74132134 -8
75 - 79141731 -3
80 - 8471219 -5
85 - 89077 -7
90 - 94123 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
spolu 318 336 654 -18


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži31848.62
2.)ženy33651.38
3.)spolu654 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)9013.76
2.)Produktívny vek (15-64)42564.98
2.)Poproduktívny vek (65+)13921.25
3.)spolu654 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava