počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Dulovce   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 501123 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1356
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Komárno

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:1868  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:1813   [rozdiel 2011-2001: -55] (úbytok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:1648   [rozdiel 2021-2011: -165] (úbytok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4394483 -5
5 - 9333770 -4
10 - 14593897 21
15 - 19484391 5
20 - 24513990 12
25 - 295665121 -9
30 - 345646102 10
35 - 396557122 8
40 - 446952121 17
45 - 495065115 -15
50 - 546261123 1
55 - 595871129 -13
60 - 646745112 22
65 - 69305181 -21
70 - 74303666 -6
75 - 79223658 -14
80 - 8462834 -22
85 - 8951722 -12
90 - 94189 -7
95 - 99022 -2
100 a viac000 0
spolu 807 841 1648 -34


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži80748.97
2.)ženy84151.03
3.)spolu1648 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)25015.17
2.)Produktívny vek (15-64)112668.33
2.)Poproduktívny vek (65+)27216.5
3.)spolu1648 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava