počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Baka   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 501450 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1264
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Dunajská Streda

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:1093  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:1114   [rozdiel 2011-2001: 21] (prírastok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:1136   [rozdiel 2021-2011: 22] (prírastok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4302454 6
5 - 9242549 -1
10 - 14222446 -2
15 - 19211738 4
20 - 24262854 -2
25 - 29394382 -4
30 - 34553489 21
35 - 39374481 -7
40 - 44504999 1
45 - 49354883 -13
50 - 54384280 -4
55 - 595548103 7
60 - 64514798 4
65 - 69313263 -1
70 - 74172744 -10
75 - 79132437 -11
80 - 8471623 -9
85 - 894711 -3
90 - 94022 -2
95 - 99000 0
100 a viac000 0
spolu 555 581 1136 -26


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži55548.86
2.)ženy58151.14
3.)spolu1136 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)14913.12
2.)Produktívny vek (15-64)80771.04
2.)Poproduktívny vek (65+)18015.85
3.)spolu1136 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava