počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Horný Bar   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 501603 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1245
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Dunajská Streda

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:1075  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:1236   [rozdiel 2011-2001: 161] (prírastok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:1244   [rozdiel 2021-2011: 8] (prírastok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4152944 -14
5 - 9263359 -7
10 - 14283058 -2
15 - 19182341 -5
20 - 24281947 9
25 - 29413778 4
30 - 34524294 10
35 - 39494897 1
40 - 445050100 0
45 - 496257119 5
50 - 54534598 8
55 - 59513687 15
60 - 64573491 23
65 - 69464692 0
70 - 74282149 7
75 - 79172441 -7
80 - 84161935 -3
85 - 895510 0
90 - 94033 -3
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
spolu 642 602 1244 40


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži64251.61
2.)ženy60248.39
3.)spolu1244 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)16112.94
2.)Produktívny vek (15-64)85268.49
2.)Poproduktívny vek (65+)23118.57
3.)spolu1244 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava