počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Jurová   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 501671 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1253
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Dunajská Streda

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:442  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:507   [rozdiel 2011-2001: 65] (prírastok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:480   [rozdiel 2021-2011: -27] (úbytok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 414620 8
5 - 99817 1
10 - 14111021 1
15 - 19101323 -3
20 - 2412820 4
25 - 29171229 5
30 - 34271138 16
35 - 39202242 -2
40 - 44161632 0
45 - 49232043 3
50 - 54162541 -9
55 - 59191635 3
60 - 64191130 8
65 - 69132235 -9
70 - 747815 -1
75 - 796814 -2
80 - 84279 -5
85 - 892911 -7
90 - 94145 -3
95 - 99000 0
100 a viac000 0
spolu 244 236 480 8


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži24450.83
2.)ženy23649.17
3.)spolu480 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)5812.08
2.)Produktívny vek (15-64)33369.38
2.)Poproduktívny vek (65+)8918.54
3.)spolu480 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava