počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Dubník   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 503169 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1236
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Nové Zámky

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:1775  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:1695   [rozdiel 2011-2001: -80] (úbytok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:1576   [rozdiel 2021-2011: -119] (úbytok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4403171 9
5 - 9423476 8
10 - 14404585 -5
15 - 19373673 1
20 - 24414485 -3
25 - 29424688 -4
30 - 347150121 21
35 - 396351114 12
40 - 447458132 16
45 - 495553108 2
50 - 545253105 -1
55 - 596248110 14
60 - 646550115 15
65 - 69405494 -14
70 - 74334073 -7
75 - 79234164 -18
80 - 84152237 -7
85 - 8921416 -12
90 - 94268 -4
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
spolu 799 777 1576 22


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži79950.7
2.)ženy77749.3
3.)spolu1576 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)23214.72
2.)Produktívny vek (15-64)105166.69
2.)Poproduktívny vek (65+)29318.59
3.)spolu1576 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava