počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Cerová   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 504297 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1696
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Senica

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:1354  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:1182   [rozdiel 2011-2001: -172] (úbytok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:1105   [rozdiel 2021-2011: -77] (úbytok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4302252 8
5 - 9251944 6
10 - 14213657 -15
15 - 19262248 4
20 - 24223456 -12
25 - 29352661 9
30 - 34212546 -4
35 - 39384280 -4
40 - 44524496 8
45 - 495545100 10
50 - 54433073 13
55 - 59363975 -3
60 - 64434184 2
65 - 69313869 -7
70 - 74343872 -4
75 - 79142337 -9
80 - 8472027 -13
85 - 8951823 -13
90 - 94055 -5
95 - 99000 0
100 a viac000 0
spolu 538 567 1105 -29


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži53848.69
2.)ženy56751.31
3.)spolu1105 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)15313.85
2.)Produktívny vek (15-64)71965.07
2.)Poproduktívny vek (65+)23321.09
3.)spolu1105 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava