počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Podbranč   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 504653 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1297
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Senica

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:666  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:615   [rozdiel 2011-2001: -51] (úbytok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:621   [rozdiel 2021-2011: 6] (prírastok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4152035 -5
5 - 9151530 0
10 - 14101323 -3
15 - 19131124 2
20 - 2414418 10
25 - 29162238 -6
30 - 34201939 1
35 - 39292453 5
40 - 44242549 -1
45 - 49221941 3
50 - 54232548 -2
55 - 59162137 -5
60 - 64332053 13
65 - 69242953 -5
70 - 74202242 -2
75 - 7961117 -5
80 - 8421315 -11
85 - 89134 -2
90 - 94022 -2
95 - 99000 0
100 a viac000 0
spolu 303 318 621 -15


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži30348.79
2.)ženy31851.21
3.)spolu621 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)8814.17
2.)Produktívny vek (15-64)40064.41
2.)Poproduktívny vek (65+)13321.42
3.)spolu621 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava