počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Tesáre   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 505561 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1390
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Topoľčany

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:717  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:712   [rozdiel 2011-2001: -5] (úbytok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:730   [rozdiel 2021-2011: 18] (prírastok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4161531 1
5 - 9151732 -2
10 - 14161329 3
15 - 19211839 3
20 - 24262147 5
25 - 29302959 1
30 - 34252247 3
35 - 39382765 11
40 - 44312657 5
45 - 49242145 3
50 - 54292554 4
55 - 59262854 -2
60 - 64292554 4
65 - 69171936 -2
70 - 7471724 -10
75 - 79111930 -8
80 - 8431316 -10
85 - 894610 -2
90 - 94011 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
spolu 368 362 730 6


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži36850.41
2.)ženy36249.59
3.)spolu730 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)9212.6
2.)Produktívny vek (15-64)52171.37
2.)Poproduktívny vek (65+)11716.03
3.)spolu730 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava