počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Dolné Orešany   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 506940 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1235
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Trnava

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:1179  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:1275   [rozdiel 2011-2001: 96] (prírastok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:1359   [rozdiel 2021-2011: 84] (prírastok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4514192 10
5 - 9383270 6
10 - 14353368 2
15 - 19282553 3
20 - 24303666 -6
25 - 29355388 -18
30 - 34414788 -6
35 - 397553128 22
40 - 445755112 2
45 - 495744101 13
50 - 545251103 1
55 - 59464187 5
60 - 64454085 5
65 - 69434285 1
70 - 74243054 -6
75 - 79162036 -4
80 - 8491524 -6
85 - 895914 -4
90 - 94055 -5
95 - 99000 0
100 a viac000 0
spolu 687 672 1359 15


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži68750.55
2.)ženy67249.45
3.)spolu1359 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)23016.92
2.)Produktívny vek (15-64)91167.03
2.)Poproduktívny vek (65+)21816.04
3.)spolu1359 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava