počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Dvorníky   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 507024 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1247
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Hlohovec

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:1973  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:2090   [rozdiel 2011-2001: 117] (prírastok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:2026   [rozdiel 2021-2011: -64] (úbytok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 45350103 3
5 - 9513788 14
10 - 145762119 -5
15 - 195545100 10
20 - 246963132 6
25 - 296962131 7
30 - 347369142 4
35 - 398473157 11
40 - 448491175 -7
45 - 499075165 15
50 - 546967136 2
55 - 597256128 16
60 - 646664130 2
65 - 695257109 -5
70 - 74395493 -15
75 - 79234063 -17
80 - 84112031 -9
85 - 8941418 -10
90 - 94044 -4
95 - 99022 -2
100 a viac000 0
spolu 1021 1005 2026 16


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži102150.39
2.)ženy100549.61
3.)spolu2026 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)31015.3
2.)Produktívny vek (15-64)139668.9
2.)Poproduktívny vek (65+)32015.79
3.)spolu2026 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava